Oczyszczalnia ścieków Maszewo

 

Oczyszczalnia ścieków miasta Płocka w Maszewie funkcjonuje od 1974 roku. Płock był jednym z pierwszych w Polsce miast, które kompleksowo rozwiązało problem oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Maszewie przeszła jedną dużą modernizację zakończoną w 1995 roku. Wdrożono wówczas najnowsze dostępne techniki: wyposażono komory napowietrzania w system napowietrzania drobnopęcherzykowego oraz zrezygnowano z eksploatacji lagun osadowych dzięki zastosowaniu mechanicznego odwadniania osadu na wirówce dekantacyjnej. Przez wiele lat obiekt dobrze służył miastu jednak zaostrzenie przepisów dotyczących jakości ścieków oczyszczonych i odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków spowodowało, że wybudowana w latach 70. XX wieku oczyszczalnia bez rozbudowy technologii o obiekty realizujące nowe procesy nie mogłaby dalej funkcjonować. Dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej możliwa była realizacja w bardzo krótkim czasie kompleksowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni.

 

Obecnie oczyszczalnia ścieków w Maszewie oczyszcza ścieki nie tylko z miasta Płocka ale również z gmin ościennych: Stara Biała, Nowy Duninów i Słupno. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym procesie Bardenpho uzupełnionym komorą predenitryfikacji osadu recyrkulowanego. Obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń odpowiada 146 561 RLM, zaś średni przepływ dobowy wynosi 17 756  m 3 (wg danych za 2020 rok).

 

Oczyszczalnia jest obiektem kompleksowo zmodernizowanym i rozbudowanym.

W latach 2009 – 2010 przeprowadzono prace inwestycyjne dzięki którym możliwa była redukcja azotu ogólnego w stopniu zapewniającym funkcjonowanie obiektu bez szkody dla środowiska i spełnienie bardzo ostrych norm określonych w polskim prawie dla wskaźników biogennych w celu uniknięcia zapłaty kar za wcześniejsze przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.

W latach 2011 – 2013 od podstaw zostały zmodernizowane i rozbudowane wszystkie obiekty oczyszczalni. Uzupełniono ciąg ściekowy o proces defosfatacji biologicznej co pozwoliło wyeliminować stosowanie drogich koagulantów chemicznych oraz poprawiła się jakość wszystkich odpadów technologicznych: skratek, piasku z piaskowników i odwodnionego komunalnego osadu ściekowego. Uzupełnienie technologii o kogenerację, suszenie osadu ściekowego oraz wykorzystanie ścieków oczyszczonych w celu zabezpieczenia potrzeb wodnych oczyszczalni pozwala nie tylko obniżyć koszty funkcjonowania obiektu ale czyni go okresowo całkowicie niezależnym od zewnętrznych dostaw mediów.

Gruntowna przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie oraz umożliwienie przerzutu ścieków z lewego na prawy brzeg Wisły pozwoliły na likwidację wszystkich małych oczyszczalni, których eksploatacja była trudna technicznie, nieopłacalna ekonomicznie i znacznie bardziej kosztowna niż obecnie.

 

Ścieki do oczyszczalni w Maszewie podawane są dwuetapowo: najpierw pompowo dwoma rurociągami tłocznymi do komory rozprężnej zlokalizowanej w ulicy Szpitalnej w Płocku. Od komory ścieki płyną grawitacyjnie kolektorem D, który w odcinku ujściowym jest jajowym kanałem murowanym o wymiarach 1000x1750mm.

 

Więcej informacji o oczyszczaniu ścieków dostępne na stronie http://www.wodociagi.pl/web/artykul/scieki


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (poniedziałek, 06 sierpnia 2007, godzina 14:24)
 • Osoba publikująca: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 695 914
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 18 maja 2021, godzina 07:45
 • Historia aktualizacji

 • 18 maja 2021, godzina 07:45 Aktualizacja dokumentu
  02 lutego 2017, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2015, godzina 08:03 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2015, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2009, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:32
  06 sierpnia 2007, godzina 14:30
  06 sierpnia 2007, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:30
  06 sierpnia 2007, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:26
  06 sierpnia 2007, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:25 Aktualizacja danych