Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 6. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 8. Roboty związane z budową dróg i autostrad
 9. Przygotowanie terenu pod budowę
 10. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 11. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 12. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 13. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
 14. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 15. Transport drogowy towarów
 16. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 17. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 18. Badania i analizy związane z jakością żywności
 19. Pozostałe badania i analizy techniczne
 20. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 21. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 22. Wytwarzanie energii elektrycznej
 23. Handel energią elektryczną
 24. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 25. Produkcja nawozów i związków azotowych
 26. Demontaż wyrobów zużytych
 27. Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 28. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 29. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 30. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 31. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 32. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 

Obszar działania

Gminy: Płock, a także częściowo Słupno, Stara Biała, Nowy Duninów, Łąck

 

Kapitał początkowy (1998 r.)   38 000 000 zł.

Kapitał zakładowy  (2021 r.) 226 063 000,00 zł

Sprzedaż wody (2020 r.) 5 199 885 m3/rok

Odbiór ścieków (2020 r.) 4 898 287 m3/rok

Przychody ze sprzedaży (2020 r.) 58 750 tys. zł.

Zatrudnienie według stanu na dzień 01.02.2021r.: 258 pracowników


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (poniedziałek, 06 sierpnia 2007, godzina 14:13)
 • Osoba publikująca: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 695 842
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 24 lutego 2021, godzina 12:39
 • Historia aktualizacji

 • 24 lutego 2021, godzina 12:39 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 12:38 Aktualizacja dokumentu
  23 lutego 2021, godzina 12:52 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2021, godzina 09:27 Aktualizacja dokumentu
  08 lutego 2019, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  08 lutego 2019, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  08 lutego 2019, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2015, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2015, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2015, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2012, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2009, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:16 Aktualizacja danych