O FIRMIE

Powstanie Spółki: 
30 kwietnia 1998 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji powstała Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Przedmiotem działania Spółki jest:
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody;
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; 
4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
6. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
8. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
9. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
10. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;
11. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
12.  Transport drogowy towarów;
13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
14. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
15. Badania i analizy związane z jakością żywności;
16. Pozostałe badania i analizy techniczne;
17. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
19. Wytwarzanie energii elektrycznej;
20. Handel energią elektryczną.

 

Obszar działania: 

Gminy: Płock, a także częściowo Słupno, Stara Biała, Nowy Duninów, Łąck
Kapitał początkowy (1998 r.)   38 000 000 zł.
Kapitał zakładowy  (2018 r.) 211 891 000,00 zł.
Sprzedaż wody (2018 r.) 5 492 721 m3/rok
Odbiór ścieków (2018 r.) 5 097 072 m3/rok
Przychody ze sprzedaży (2018 r.) 57 207 tys. zł.
Zatrudnienie według stanu na koniec 2018: 261 pracowników


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 06 sierpnia 2007, godzina 14:13)
 • Osoba publikująca: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 694 984
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 08 lutego 2019, godzina 14:12
 • Historia aktualizacji

 • 08 lutego 2019, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  08 lutego 2019, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  08 lutego 2019, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2015, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2015, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2015, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2012, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2009, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:16 Aktualizacja danych