1.Struktura udziałów na dzień 16.02.2021 r.

Kapitał zakładowy 226 063 000,00 zł

Liczba udziałów  226 063

Wartość udziału  1000 zł

Struktura udziałów Gmina Płock 100%


2. Podstawowe dane wg Bilansu na dzień 31.12.2019 roku

Aktywa stan na 31.12.2019 r.

A. Aktywa trwałe 407 853 888,85 zł

I. Wartości niematerialne i prawne 3 913 420,92 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe 381 352 683,87 zł

III. Należności długoterminowe 0,00 zł

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 zł

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 587 784,06 zł

B. Aktywa obrotowe 21 449 192,10 zł

I. Zapasy 1 643 853,03 zł

II. Należności krótkoterminowe 6 796 680,33 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe 9 080 815,61 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 927 843,13 zł

Aktywa razem 429 303 080,95 zł


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (wtorek, 13 stycznia 2015, godzina 09:50)
 • Osoba publikująca: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 695 682
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 24 lutego 2021, godzina 13:39
 • Historia aktualizacji

 • 24 lutego 2021, godzina 13:39 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 13:39 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 13:39 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 13:38 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 13:38 Aktualizacja dokumentu
  23 lutego 2021, godzina 12:57 Aktualizacja dokumentu
  23 lutego 2021, godzina 11:12 Aktualizacja dokumentu
  19 kwietnia 2019, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2018, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2018, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2015, godzina 07:55 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2015, godzina 07:41 Aktualizacja danych