Struktura udziałów i majątek Spółki 

    

1.Struktura udziałów na dzień 28.02.2019 r.

 

Kapitał zakładowy 218 622 000,00 zł

 

Liczba udziałów  218 622

Wartość udziału  1000 zł

 

Struktura udziałów Gmina Płock 100%

 

2. Podstawowe dane wg Bilansu na dzień 31.12.2018 roku

  Aktywa stan na 31.12.2018 r. 

 

A. Aktywa trwałe 385 834 490,23

I. Wartości niematerialne i prawne 3 557 479,23

II. Rzeczowe aktywa trwałe 374 168 637,93

III. Należności długoterminowe ---------------- 

IV. Inwestycje długoterminowe ----------------

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 108 373,07

   

B. Aktywa obrotowe 13 867 995,74

I. Zapasy 1 298 092,38

II. Należności krótkoterminowe 7 183 907,41

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 981 268,99

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 404 726,96

 

 

Aktywa razem 399 702 485,97


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (wtorek, 13 stycznia 2015, godzina 09:50)
 • Osoba publikująca: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 694 980
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 19 kwietnia 2019, godzina 08:39
 • Historia aktualizacji

 • 19 kwietnia 2019, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2018, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2018, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2015, godzina 07:55 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2015, godzina 07:41 Aktualizacja danych