O FIRMIE

Powstanie Spółki:
30 kwietnia 1998 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji powstała Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Przedmiotem działania Spółki jest:
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody;
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
6. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
8. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
9. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
10. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;
11. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
12.  Transport drogowy towarów;
13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
14. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
15. Badania i analizy związane z jakością żywności;
16. Pozostałe badania i analizy techniczne;
17. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
19. Wytwarzanie energii elektrycznej;
20. Handel energią elektryczną.

 

Obszar działania: 

Gminy: Płock, a także częściowo Słupno, Stara Biała, Nowy Duninów, Łąck
Kapitał początkowy (1998 r.)   38 000 000 zł.
Kapitał zakładowy  (2018 r.) 211 891 000,00 zł
Sprzedaż wody (2018 r.) 5 492 721 m3/rok
Odbiór ścieków (2018 r.) 5 097 072 m3/rok 
Przychody ze sprzedaży (2018r.) 57 207 tys. zł  
Zatrudnienie według stanu na koniec 2018: 261 pracowników

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:52)
 • Osoba publikująca: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 700 410
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 08 lutego 2019, godzina 14:30
 • Historia aktualizacji

 • 08 lutego 2019, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2019, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  09 maja 2018, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  02 lutego 2017, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2015, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2015, godzina 07:56 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2015, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2015, godzina 08:29 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2013, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2013, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2013, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2013, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2012, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  18 kwietnia 2011, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  02 marca 2010, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2009, godzina 15:36 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2009, godzina 15:34 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2009, godzina 15:32 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2009, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  21 października 2004, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  02 września 2004, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2003, godzina 12:34 Aktualizacja danych