Stacja Uzdatniania Wody ul. Górna

Sercem Wodociągów Płockich jest Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Górnej. Uzdatnianie wody w naszej stacji jest nowoczesnym, wysoce zautomatyzowanym procesem. To właśnie tutaj odbywa się cały proces technologiczny, dzięki któremu z wody ujmowanej otrzymujemy produkt odpowiadający nie tylko polskim normom jakościowym, ale także normom Światowej Organizacji Zdrowia.

SUW w Płocku zaopatrywana jest w wodę surową z ujęć głębinowych (dwa poziomy wodonośne) w Borowiczkach Pieńkach oraz w wodę powierzchniową z rzeki Wisły, za pośrednictwem ujęcia Grabówka. Oba rodzaje wód poddawane są procesowi uzdatniania i w trakcie tego procesu są łączone ze sobą a następnie doprowadzane są do wspólnych zbiorników wody czystej i dalej tłoczone do miejskiej sieci wodociągowej.

Stacja Uzdatniania wody w Płocku zlokalizowana jest przy ul. Górnej 56 B w północnej części miasta Płocka, w dzielnicy Podolszyce.

Zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody

   wydajność 40.000 m3/dobę
   średnio - dobowa ilość wody wtłoczonej 
w 2020 roku - 15 383 m3/dobę
Uzdatnianie
 
Stacja Uzdatniania Wody - Góry

Stacja ta produkuje (uzdatnia) wodę dla mieszkańców dzielnicy Góry i Ciechomice. Woda pochodzi z dwóch studni głębinowych, które czerpią wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Woda z poszczególnych studni pompowana jest do stacji uzdatniania przy pomocy pomp głębinowych zainstalowanych w poszczególnych studniach. Studnie te pracują naprzemiennie. Technologia uzdatniania wody polega na usuwaniu związków żelaza i manganu z ujmowanej wody. Schemat technologiczny jest typowy dla uzdatniania wód podziemnych i przedstawia się następująco:

•napowietrzanie,

•odżelazianie,

•odmanganianie,

•dezynfekcja za pomocą podchlorynu sodu.

 

 

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. na koniec 2020 r. dysponowała następującym potencjałem technicznym:

Ujęcie powierzchniowe „Grabówka” zlokalizowane na prawym brzegu Wisły (629 km):

 • posiadające pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w ilości - 25 000 m3/dobę
 • średnio-dobowa ilość wody ujętej w 2020 roku – 8 888 m3/dobę

Ujęcie wód wgłębnych zlokalizowane na terenie Gminy Słupno (Borowiczki - Pieńki) w ramach, którego eksploatowane są studnie głębinowe:

 • posiadające pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w łącznej ilości - 8 388 m3/dobę
 • średnio-dobowa ilość wody ujętej w 2020 roku – 5 911 m3/dobę

Ujęcie wód wgłębnych (studnia-K5) zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B:

 • posiadająca pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w łącznej ilości - 2 215 m3/dobę
 • średnio-dobowa ilość wody ujętej i wtłoczonej w 2020 roku - 800m3/dobę

Stacja Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wód wgłębnych w Płocku - Górach w ramach, którego eksploatowane są dwie studnie:

 • oposiadają pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w ilości - 1 050 m3/dobę
 • średnio-dobowa ilość wody wtłoczonej w 2020roku – 476 m3/dobę

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (poniedziałek, 06 sierpnia 2007, godzina 14:17)
 • Osoba publikująca: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 696 094
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 18 lutego 2021, godzina 13:46
 • Historia aktualizacji

 • 18 lutego 2021, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  30 stycznia 2018, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2018, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2015, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2015, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2009, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:21 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2007, godzina 14:20 Aktualizacja danych